You are here

Kiểm Tra An Toàn Kỹ Thuật Phương Tiện Trước Khi Rời Bến

Thực hiện quy định của Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT về về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Nâng cao kiểm tra tình trạng Container tại Cảng

Vận chuyển hàng hóa bằng Container là phương thức vận chuyển hiện đại, đảm bảo an toàn hàng hóa giảm thiểu rủi ro mất cắp, ẩm ướt, nhiếm bẩn, hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển đồng thời việc chuyển tải và vận chuyển hàng hóa đa phương thức để đến tận kho người nhận hàng trở nên đơn giản, thuận lợi hơn nhiều.